รายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2560

พฤษภาคม 7, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

More

นักเรียน ม.3 ม.6 ที่ยังไม่จบ ให้รีบมาดำเนินการ

เมษายน 26, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์คำสั่งโรงเรียน

นักเรียนตามรายชื่อดังแนบ ให้รีบมาดำเนินการติดต่อแก้ 0 ร มผ. ด่วน 27-30 เมษายน 2560 หากไม่มาดำเนินการจะไม่จบพร้อมรุ่น และทางโรงเรียนจะไม่สามารถออกหลักฐานเอกสารใดๆ ให้กับนักเรียนได้

More

รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

เมษายน 9, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

More

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เมษายน 2, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

More

รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560 (ม.1/2-1/6, ม.4/2-4/6)

เมษายน 2, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

     ตามประกาศโรงเรียนนาน้อย  จังหวัดน่าน  ในการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4  (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560  แล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนนาน้อยได้ดำเนินการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2560  เป็นที่เรียบร้อย  ดังนี้ 1.  การรายงานตัวและมอบตัว             วันอังคารที่  4  เมษายน 2560  ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    เวลา 09.00-12.00 น.             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    เวลา 13.00-16.00 น. 2.  การชำระค่าลงทะเบียน         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  4 จำนวนเงิน  2,000  บาท 3.  การเรียนปรับพื้นฐาน         […]

More

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่อง

มีนาคม 21, 2017 vichakarn แบบฟอร์มโรงเรียน

More

แบบฟอร์ม SAR

มีนาคม 14, 2017 vichakarn แบบฟอร์มโรงเรียน

More

ตัวอย่าง ID-PLAN

มีนาคม 13, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

More

แบบกรอกคะแนน ม.1, ม.2 ข้อสอบกลาง 2559

มีนาคม 3, 2017 vichakarn แบบฟอร์มโรงเรียน

More

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

กุมภาพันธ์ 26, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 1. ประกาศรับสมัคร 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 3. รายชื่อแยกตามห้องสอบ 4. ตารางสอบ 5. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ 1. ประกาศรับสมัคร

More

ตารางสอบปลายภาค 2/2559

กุมภาพันธ์ 22, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์คำสั่งโรงเรียน

More

For201

กุมภาพันธ์ 20, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

More

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

กุมภาพันธ์ 19, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

More

แสดงความยินดีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก ระบบโควต้า

กุมภาพันธ์ 19, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

More

แสดงความยินดีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กุมภาพันธ์ 19, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

More

การทดสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

ธันวาคม 27, 2016 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ *** ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม *** ประกาศผลการสอบ

More

แบบกรอกคะแนน Pre Onet

ธันวาคม 19, 2016 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียนโปรแกรม+อื่นๆ

More

ตารางสอบกลางภาค 2/2559

ธันวาคม 10, 2016 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

More

คำสั่งปฏิบัติราชการ 2/2559

พฤศจิกายน 23, 2016 vichakarn คำสั่งโรงเรียน

More

ปพ.5 และรายชื่อนักเรียน เทอม 2/2559

พฤศจิกายน 3, 2016 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

More

« Previous Posts

Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/