ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

สิงหาคม 18, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

More

แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

สิงหาคม 18, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์คำสั่งโรงเรียนตราโรงเรียนแบบฟอร์มโรงเรียน

More

รับสม้ครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

กรกฎาคม 28, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศโรงเรียนนาน้อย เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง …………………………………………………………………………………………………………………………….. ด้วยปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร           วิชาเอกภาษาอังกฤษ                จำนวน  1  ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน 8,000 บาท / เดือน   คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้ 1. เป็นเพศหญิงหรือชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี 3. มีความรู้และทักษะในวิชาเอกเป็นอย่างดี 4. มีใบประกอบวิชาชีพครู 5. เป็นผู้ที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี   เอกสารประกอบการสมัคร – สำเนาบัตรประชาชน                                        จำนวน  1  ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน                                         จำนวน  1  ฉบับ - สำเนาวุฒิการศึกษา                                         จำนวน  […]

More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

มิถุนายน 23, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

More

รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาไทย

มิถุนายน 14, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครวิชาเอกภาษาไทย ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560

More

รวมงานดาวน์โหลด ประเมินเชี่ยวชาญ ผอ.

มิถุนายน 13, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

1. รวมรูปภาพผลงานและกิจกรรม 213 รูป 693MB คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด   2. Template BG บอร์ดนำเสนอ 6 หัวข้อ ขนาด 240cmX60cm   3. Template ป้ายกิจกรรม 4 ป้าย ขนาด 300cmX60cm     

More

ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2560 ณ 10 มิ.ย. 60

มิถุนายน 11, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

More

แอพลิเคชัน KoomKar (Android)

มิถุนายน 1, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์โปรแกรม+อื่นๆ

  ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราได้เข้าสู่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ทุกอย่างได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต เช่น มีการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้โทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาโปรแกรมมากมายเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็นต้น โดยประชาชนของประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็น ระบบปฏิบัติการ Android เพราะมีความหลากหลายในการเลือกซื้อ และมีคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ ประกอบกับมีการส่งเสริมการขายของบริษัทผู้ผลิตในการลด แลก แจกแถม จึงทำให้โทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการ Android ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ซึ่งหากพิจาณาองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนั้น จะเห็นได้ว่ามีร้านสะดวกซื้อหลายๆ แห่ง มีการขยายกิจการมากขึ้น ซึ่งมีสินค้าที่หลากหลายและมีการลดราคาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจการซื้อสินค้าของผู้บริโภค และสินค้าที่แต่ละอย่างก็สรรหามาให้เลือกใช้มากมายหลายชนิด หลายยี่ห้อ หลายรายการ โดยผู้บริโภคเองก็ต้องมีการพิจารณาเลือกซื้อบนหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแต่ละอย่าง โดยยึดหลักของความ “คุ้มค่า” นั่นเอง คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการเลือกซื้อสินค้าของประชาชนที่ต้องการความคุ้มค่ามากที่สุดในการซื้อสินค้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงได้คิดค้น Application KoomKar ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งแอพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ Android  ดาวน์โหลดและติดตั้ง ก็สามารถทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่า คุ้มราคาและประหยัดมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ

More

รายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2560

พฤษภาคม 7, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

More

นักเรียน ม.3 ม.6 ที่ยังไม่จบ ให้รีบมาดำเนินการ

เมษายน 26, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์คำสั่งโรงเรียน

นักเรียนตามรายชื่อดังแนบ ให้รีบมาดำเนินการติดต่อแก้ 0 ร มผ. ด่วน 27-30 เมษายน 2560 หากไม่มาดำเนินการจะไม่จบพร้อมรุ่น และทางโรงเรียนจะไม่สามารถออกหลักฐานเอกสารใดๆ ให้กับนักเรียนได้

More

รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

เมษายน 9, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

More

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เมษายน 2, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

More

รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560 (ม.1/2-1/6, ม.4/2-4/6)

เมษายน 2, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

     ตามประกาศโรงเรียนนาน้อย  จังหวัดน่าน  ในการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4  (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560  แล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนนาน้อยได้ดำเนินการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2560  เป็นที่เรียบร้อย  ดังนี้ 1.  การรายงานตัวและมอบตัว             วันอังคารที่  4  เมษายน 2560  ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    เวลา 09.00-12.00 น.             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    เวลา 13.00-16.00 น. 2.  การชำระค่าลงทะเบียน         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  4 จำนวนเงิน  2,000  บาท 3.  การเรียนปรับพื้นฐาน         […]

More

ตัวอย่าง ID-PLAN

มีนาคม 13, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

More

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

กุมภาพันธ์ 26, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 1. ประกาศรับสมัคร 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 3. รายชื่อแยกตามห้องสอบ 4. ตารางสอบ 5. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ 1. ประกาศรับสมัคร

More

ตารางสอบปลายภาค 2/2559

กุมภาพันธ์ 22, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์คำสั่งโรงเรียน

More

For201

กุมภาพันธ์ 20, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

More

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

กุมภาพันธ์ 19, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มโรงเรียน

More

แสดงความยินดีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก ระบบโควต้า

กุมภาพันธ์ 19, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

More

แสดงความยินดีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กุมภาพันธ์ 19, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

More

« Previous Posts Next posts »

Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/