รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560 (ม.1/2-1/6, ม.4/2-4/6)

เมษายน 2, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

notice2
     ตามประกาศโรงเรียนนาน้อย  จังหวัดน่าน  ในการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4  (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560  แล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนนาน้อยได้ดำเนินการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2560  เป็นที่เรียบร้อย  ดังนี้

1.  การรายงานตัวและมอบตัว       
     วันอังคารที่  4  เมษายน 2560  ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    เวลา 09.00-12.00 น.       
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    เวลา 13.00-16.00 น.

2.  การชำระค่าลงทะเบียน   
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  4 จำนวนเงิน  2,000  บาท

3.  การเรียนปรับพื้นฐาน   
     วันที่ 1-5  พฤษภาคม  2560
   
4.  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560       
     วันจันทร์ที่  8  พฤษภาคม  2560

5.  รายชื่อนักเรียนดังแนบ

Download “PDF-ประกาศโรงเรียนนาน้อย-จังหวัดน่าน-แก้ไข.pdf” PDF-ประกาศโรงเรียนนาน้อย-จังหวัดน่าน-แก้ไข.pdf – Downloaded 144 times – 62 kB

Download “PDF-รายชื่อนักเรียน1.2-1.6.2560-โรงเรียนนาน้อย-จังหวัดน่าน.pdf” PDF-รายชื่อนักเรียน1.2-1.6.2560-โรงเรียนนาน้อย-จังหวัดน่าน.pdf – Downloaded 469 times – 48 kB

Download “PDF-รายชื่อนักเรียน4.2-4.6.2560ลงเวปรร..pdf” PDF-รายชื่อนักเรียน4.2-4.6.2560ลงเวปรร..pdf – Downloaded 159 times – 50 kB

Comments

comments

Comments are currently closed.


Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/