ประกาศสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

ธันวาคม 25, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารฝ่ายวิชาการ


cats

1. ประกาศรับสมัครสอบ

Download “PDF-ประกาศเรื่องการสอบแข่งขันสอบวัดความรู้-ป.pdf” PDF-ประกาศเรื่องการสอบแข่งขันสอบวัดความรู้-ป.pdf – Downloaded 159 times – 318 kB

2. ตารางสอบและสถานที่สอบ

Download “PDF-ตารางสอบสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้-ประจำปีการศึกษา-2560.pdf” PDF-ตารางสอบสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้-ประจำปีการศึกษา-2560.pdf – Downloaded 58 times – 122 kB

3. ประกาศที่นั่งสอบ

Download “PDF-รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้-ป.5-6-2560.pdf” PDF-รายชื่อนักเรียนทดสอบวัดความรู้-ป.5-6-2560.pdf – Downloaded 163 times – 77 kB


4. ประกาศผลสอบ

Download “PDF-ประกาศผลการสอบแข่งขันสอบวัดความรู้-2560.pdf” PDF-ประกาศผลการสอบแข่งขันสอบวัดความรู้-2560.pdf – Downloaded 277 times – 85 kB

Download “PDF-ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้-ป5-และ-ป6.pdf” PDF-ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้-ป5-และ-ป6.pdf – Downloaded 423 times – 339 kB

Download “PDF-ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้-ป5.pdf” PDF-ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้-ป5.pdf – Downloaded 323 times – 191 kB

Download “PDF-ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้-ป6.pdf” PDF-ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้-ป6.pdf – Downloaded 416 times – 219 kB

Comments

comments

Comments are currently closed.


Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/