การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

มกราคม 5, 2018 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารฝ่ายวิชาการ

รับสมัครนักเรียน61-5mx3m2

ห้องเรียนพิเศษ

1.ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

Download “PDF-ประกาศรับสมัครนักเรียน-ห้องเรียนพิเศษ-ปีการศึกษา-2561.pdf” PDF-ประกาศรับสมัครนักเรียน-ห้องเรียนพิเศษ-ปีการศึกษา-2561.pdf – Downloaded 524 times – 137 kB

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

Download “PDF-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ-ม1-และ-ม4-ปีการศึกษา-2561.pdf” PDF-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ-ม1-และ-ม4-ปีการศึกษา-2561.pdf – Downloaded 399 times – 308 kB

 3. ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ

Download “PDF-ผังการจัดห้องสอบ-ห้องเรียนพิเศษ-ม1ม4.pdf” PDF-ผังการจัดห้องสอบ-ห้องเรียนพิเศษ-ม1ม4.pdf – Downloaded 168 times – 276 kB

4. ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข 13/3/2561)

Download “PDF-ประกาศผลการสอบ-ห้องเรียนพิเศษ-ม1-และ-ม.4-ปีการศึกษา-2561_2-ฉบับแก้ไข.pdf” PDF-ประกาศผลการสอบ-ห้องเรียนพิเศษ-ม1-และ-ม.4-ปีการศึกษา-2561_2-ฉบับแก้ไข.pdf – Downloaded 412 times – 258 kB

 

ห้องเรียนปกติ

1.ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

Download “PDF-ประกาศรับสมัครนักเรียน-ห้องเรียนปกติ2561.pdf” PDF-ประกาศรับสมัครนักเรียน-ห้องเรียนปกติ2561.pdf – Downloaded 397 times – 242 kB


2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ

Download “PDF-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.1-ปีการศึกษา-2561.pdf” PDF-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.1-ปีการศึกษา-2561.pdf – Downloaded 208 times – 279 kB

Download “PDF-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4-ปีการศึกษา-2561.pdf” PDF-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4-ปีการศึกษา-2561.pdf – Downloaded 260 times – 179 kB

 3. ผลการสอบคัดเลือกและการจัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

Download “PDF-ผลการสอบคัดเลือกและการจัดห้องเรียน-ม1-และ-ม4-ปีการศึกษา-2561.pdf” PDF-ผลการสอบคัดเลือกและการจัดห้องเรียน-ม1-และ-ม4-ปีการศึกษา-2561.pdf – Downloaded 897 times – 645 kB

ประกาศฉบับแก้ไข ห้อง 4/4-4/6

Download “PDF-ผลการสอบคัดเลือกและการจัดห้องเรียน-ม1-และ-ม4-ปีการศึกษา-2561-ฉบับแก้ไข-ห้อง4-6.pdf” PDF-ผลการสอบคัดเลือกและการจัดห้องเรียน-ม1-และ-ม4-ปีการศึกษา-2561-ฉบับแก้ไข-ห้อง4-6.pdf – Downloaded 106 times – 408 kB

Comments

comments

Comments are currently closed.


Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/