การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

มกราคม 5, 2018 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ

รับสมัครนักเรียน61-5mx3m2

ห้องเรียนพิเศษ

1.ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

Download “PDF-ประกาศรับสมัครนักเรียน-ห้องเรียนพิเศษ-ปีการศึกษา-2561.pdf” PDF-ประกาศรับสมัครนักเรียน-ห้องเรียนพิเศษ-ปีการศึกษา-2561.pdf – Downloaded 560 times – 137 KB

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

Download “PDF-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ-ม1-และ-ม4-ปีการศึกษา-2561.pdf” PDF-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ-ม1-และ-ม4-ปีการศึกษา-2561.pdf – Downloaded 428 times – 308 KB

 3. ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ

Download “PDF-ผังการจัดห้องสอบ-ห้องเรียนพิเศษ-ม1ม4.pdf” PDF-ผังการจัดห้องสอบ-ห้องเรียนพิเศษ-ม1ม4.pdf – Downloaded 176 times – 276 KB

4. ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข 13/3/2561)

Download “PDF-ประกาศผลการสอบ-ห้องเรียนพิเศษ-ม1-และ-ม.4-ปีการศึกษา-2561_2-ฉบับแก้ไข.pdf” PDF-ประกาศผลการสอบ-ห้องเรียนพิเศษ-ม1-และ-ม.4-ปีการศึกษา-2561_2-ฉบับแก้ไข.pdf – Downloaded 431 times – 258 KB

 

ห้องเรียนปกติ

1.ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

Download “PDF-ประกาศรับสมัครนักเรียน-ห้องเรียนปกติ2561.pdf” PDF-ประกาศรับสมัครนักเรียน-ห้องเรียนปกติ2561.pdf – Downloaded 420 times – 242 KB


2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ

Download “PDF-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.1-ปีการศึกษา-2561.pdf” PDF-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.1-ปีการศึกษา-2561.pdf – Downloaded 221 times – 279 KB

Download “PDF-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4-ปีการศึกษา-2561.pdf” PDF-รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4-ปีการศึกษา-2561.pdf – Downloaded 270 times – 179 KB

 3. ผลการสอบคัดเลือกและการจัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

Download “PDF-ผลการสอบคัดเลือกและการจัดห้องเรียน-ม1-และ-ม4-ปีการศึกษา-2561.pdf” PDF-ผลการสอบคัดเลือกและการจัดห้องเรียน-ม1-และ-ม4-ปีการศึกษา-2561.pdf – Downloaded 915 times – 645 KB

ประกาศฉบับแก้ไข ห้อง 4/4-4/6

Download “PDF-ผลการสอบคัดเลือกและการจัดห้องเรียน-ม1-และ-ม4-ปีการศึกษา-2561-ฉบับแก้ไข-ห้อง4-6.pdf” PDF-ผลการสอบคัดเลือกและการจัดห้องเรียน-ม1-และ-ม4-ปีการศึกษา-2561-ฉบับแก้ไข-ห้อง4-6.pdf – Downloaded 112 times – 408 KB

Comments

comments

Comments are currently closed.


Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/