เอกสารประกอบการเดินทางไปราชการสำหรับครู

มีนาคม 12, 2018 vichakarn งานการเงิน

Download “0แบบสรุปส่งหลักฐานเบิกเงินเดินทางไปราชการ.doc” 0แบบสรุปส่งหลักฐานเบิกเงินเดินทางไปราชการ.doc – Downloaded 70 times – 51 KB

Download “1ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ.doc” 1ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ.doc – Downloaded 55 times – 58 KB

Download “2.1ใบรับรองแทนใบเสร็จ-บก.111.doc” 2.1ใบรับรองแทนใบเสร็จ-บก.111.doc – Downloaded 49 times – 38 KB

Download “2.2ขออนุญาตใช้รถโรงเรียน.doc” 2.2ขออนุญาตใช้รถโรงเรียน.doc – Downloaded 42 times – 34 KB

Download “2.3ขอใช้รถส่วนตัว.doc” 2.3ขอใช้รถส่วนตัว.doc – Downloaded 42 times – 57 KB

Download “3.ใบขออนุมัติเดินทาง.doc” 3.ใบขออนุมัติเดินทาง.doc – Downloaded 50 times – 54 KB

Download “4.รายงานผลอบรม.doc” 4.รายงานผลอบรม.doc – Downloaded 51 times – 55 KB

Comments

comments

Comments are currently closed.


Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/