เอกสารประกอบการเดินทางไปราชการสำหรับครู

มีนาคม 12, 2018 vichakarn เอกสารฝ่ายการเงิน

Download “0แบบสรุปส่งหลักฐานเบิกเงินเดินทางไปราชการ.doc” 0แบบสรุปส่งหลักฐานเบิกเงินเดินทางไปราชการ.doc – Downloaded 49 times – 51 kB

Download “1ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ.doc” 1ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ.doc – Downloaded 35 times – 58 kB

Download “2.1ใบรับรองแทนใบเสร็จ-บก.111.doc” 2.1ใบรับรองแทนใบเสร็จ-บก.111.doc – Downloaded 29 times – 38 kB

Download “2.2ขออนุญาตใช้รถโรงเรียน.doc” 2.2ขออนุญาตใช้รถโรงเรียน.doc – Downloaded 28 times – 34 kB

Download “2.3ขอใช้รถส่วนตัว.doc” 2.3ขอใช้รถส่วนตัว.doc – Downloaded 30 times – 57 kB

Download “3.ใบขออนุมัติเดินทาง.doc” 3.ใบขออนุมัติเดินทาง.doc – Downloaded 36 times – 54 kB

Download “4.รายงานผลอบรม.doc” 4.รายงานผลอบรม.doc – Downloaded 30 times – 55 kB

Comments

comments

Comments are currently closed.


Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/