เอกสารเมื่อพานักเรียนไปอบรม/แข่งขัน

มีนาคม 12, 2018 vichakarn เอกสารฝ่ายการเงิน

Download “0แบบสรุปส่งหลักฐานเบิกเงินการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน.doc” 0แบบสรุปส่งหลักฐานเบิกเงินการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน.doc – Downloaded 66 times – 44 kB

Download “1.1ใบขออนุมัติการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน.doc” 1.1ใบขออนุมัติการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน.doc – Downloaded 47 times – 36 kB

Download “1.2ใบเบิกกิจกรรมสำหรับนักเรียน.xls” 1.2ใบเบิกกิจกรรมสำหรับนักเรียน.xls – Downloaded 42 times – 27 kB

Download “2.1ใบรับรองแทนใบเสร็จ-บก.1111.doc” 2.1ใบรับรองแทนใบเสร็จ-บก.1111.doc – Downloaded 41 times – 37 kB

Download “2.2ขออนุญาตใช้รถโรงเรียน1.doc” 2.2ขออนุญาตใช้รถโรงเรียน1.doc – Downloaded 34 times – 34 kB

Download “2.3ขอใช้รถส่วนตัว1.doc” 2.3ขอใช้รถส่วนตัว1.doc – Downloaded 37 times – 57 kB

Download “3.ใบขออนุมัติเดินทาง1.doc” 3.ใบขออนุมัติเดินทาง1.doc – Downloaded 39 times – 54 kB

Download “4.รายงานผลอบรม1.doc” 4.รายงานผลอบรม1.doc – Downloaded 37 times – 55 kB

Comments

comments

Comments are currently closed.


Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/