เอกสารเมื่อพานักเรียนไปอบรม/แข่งขัน

มีนาคม 12, 2018 vichakarn งานการเงิน

Download “0แบบสรุปส่งหลักฐานเบิกเงินการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน.doc” 0แบบสรุปส่งหลักฐานเบิกเงินการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน.doc – Downloaded 83 times – 44 KB

Download “1.1ใบขออนุมัติการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน.doc” 1.1ใบขออนุมัติการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน.doc – Downloaded 59 times – 36 KB

Download “1.2ใบเบิกกิจกรรมสำหรับนักเรียน.xls” 1.2ใบเบิกกิจกรรมสำหรับนักเรียน.xls – Downloaded 57 times – 27 KB

Download “2.1ใบรับรองแทนใบเสร็จ-บก.1111.doc” 2.1ใบรับรองแทนใบเสร็จ-บก.1111.doc – Downloaded 52 times – 37 KB

Download “2.2ขออนุญาตใช้รถโรงเรียน1.doc” 2.2ขออนุญาตใช้รถโรงเรียน1.doc – Downloaded 42 times – 34 KB

Download “2.3ขอใช้รถส่วนตัว1.doc” 2.3ขอใช้รถส่วนตัว1.doc – Downloaded 43 times – 57 KB

Download “3.ใบขออนุมัติเดินทาง1.doc” 3.ใบขออนุมัติเดินทาง1.doc – Downloaded 49 times – 54 KB

Download “4.รายงานผลอบรม1.doc” 4.รายงานผลอบรม1.doc – Downloaded 53 times – 55 KB

Comments

comments

Comments are currently closed.


Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/