ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา-61

พฤษภาคม 31, 2019 vichakarn งานประกันคุณภาพ

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนนาน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  37 ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

Download “ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา-61” ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา-61.pdf – Downloaded 49 times – 85 KB

Comments

comments

Comments are currently closed.


Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/